Latest tweets

akkanto Masterstudenten @KU_Leuven bereiden crisisplan voor tijdens workshop #crisiscommunicatie. Actueel thema for sure! https://t.co/jcSg2RKu8L
akkanto Les chiffres ne sont pas ce qu’il y a de plus important, mais ceci est quand même assez pratique: https://t.co/tcJ8Ut4zgV #Twitter
akkanto Collega Isabelle en medeacteurs v Tros zien schitteren op de planken #amazones #afterwork #denblank https://t.co/E7Oc30bpqa
akkanto RT @lesoir: Info @lesoir: Jean-Jacques Deleeuw nouveau chef de la rédaction de @TeleBXLActu https://t.co/kwlUicNWDU @mbierme https://t.co/

hotlinehome

Our blog

18 November 2015 / digital media / akkanto / NL 
18 November 2015 / digital media / akkanto /

De eerste Belgian PR Summit heeft woord gehouden… ook op Twitter

"Eindelijk een evenement over communicatie in België", "bravo voor dit mooie succes", "bedankt voor de interessante inhoud", "het deed plezier te luisteren naar gepassioneerde sprekers", "uitmuntende organisatie"… Bij het overlopen van de inhoud van de talrijke tweets met de hashtag #BEPR15, wordt duidelijk dat de eerste Belgian PR Summit, die afgelopen maandag 16 november werd gehouden op de hoofdzetel van ING in Brussel, duidelijk aan de verwachtingen heeft voldaan.

Het doel van dit evenement, gezamenlijk georganiseerd door 3C en BPRCA, was om voor de eerste keer de vakmensen in de bedrijfscommunicatie in België samen te brengen. Doelstelling bereikt, want meer dan 150 mensen waren aanwezig om te luisteren naar keynotes en debatten rond het thema van disruptie ("How do communication professionals face disruption?"). Met toonaangevende sprekers op het programma, zowel uit het bedrijfsleven als uit de academische wereld en de media.

"Op school vertelde men ons dat disruptief gedrag slecht was", Legt Thierry Bouckaert, voorzitter van 3C, uit. "Vandaag echter hoort en ziet men, overal en op elk moment, ondernemers met wisselend succes disruptieve businesses opstarten. In de muzikale en culturele wereld, de reis- en hotelindustrie, de taxisector uiteraard, praat men slechts over dit woord: disruptie. Wat duidelijk is gebleken uit de debatten die werden gehouden op de PR Summit is dat deze neiging de communicatie en de public relations een nog meer strategische dimensie geeft".

526 tweets met de hashtag #BEPR15

Ook op de sociale media heeft de Belgian PR Summit woord gehouden… en veel reacties opgewekt. De cijfers spreken voor zich:

  • Op de dag van het evenement werden 526 tweets met de hashtag #BEPR15 gepubliceerd op Twitter.
  • Gedurende de afgelopen 28 dagen hebben de tweets gepubliceerd door de account @beprsummit om en bij de 17.500 weergaven gegenereerd.

Of het nu op Twitter is of tijdens het diner dat volgde op de debatten, de meerderheid van de deelnemers aan deze eerste Belgian PR Summit hebben nu al toegezegd voor een tweede editie, even rijk aan boeiende uitwisselingen. Deze zal plaatsvinden in 2017; het doel van de organisatoren bestaat er immers in van dit evenement om de twee jaar een niet weg te denken datum te maken.

"Een van de conclusies van deze PR Summit is dat vakmensen in de Corporate Communicatie er alle belang bij hebben hun ervaringen en hun competenties uit te wisselen", legt Thierry Bouckaert uit. "Evenementen van deze aard, en een vereniging zoals 3C, zijn onontbeerlijke platformen om uit te wisselen en te delen".

 

Mathieu Van Overstraeten

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

twitter google+ linkedin


Le débat sur l’importance de la réputation, modéré par Walter Gelens (akkanto), rassemblait Ann Caluwaerts (Telenet), Steve Leroy (AB InBev), Stéphan Salberter (ING) et Cees van Riel (Reputation Institute).


FR 
18 November 2015 / digital media / akkanto /

Le premier Belgian PR Summit a tenu ses promesses… y compris sur Twitter

"Enfin un événement sur la com en Belgique", "bravo pour ce beau succès", "merci pour le contenu intéressant", "cela fait plaisir d’écouter des intervenants passionnés", "excellente organisation"… En parcourant le contenu des nombreux tweets postés avec le hashtag #BEPR15, on se rend compte que le premier Belgian PR Summit, qui s’est tenu ce lundi 16 novembre au siège d’ING à Bruxelles, a clairement répondu aux attentes.

L’objectif de cet événement organisé conjointement par les associations 3C et BPRCA était de rassembler pour la première fois l’ensemble des professionnels de la communication d’entreprise en Belgique. Objectif atteint puisque plus de 150 personnes étaient présentes pour écouter des keynotes et des débats sur le thème de la disruption ("How do communication professionals face disruption ?"). Avec au programme de nombreux orateurs de premier plan, issus aussi bien du monde de l’entreprise que du monde académique et des médias.  

"A l’école, on nous disait que les comportements disruptifs étaient mauvais", explique Thierry Bouckaert, président de 3C. "Aujourd’hui, partout et à tout moment, on entend et on voit des entrepreneurs lancer, avec plus ou moins de succès, des business disruptifs. Dans l’industrie musicale et culturelle, l’industrie du voyage et le secteur hôtelier, les taxis bien entendu, partout, on n’a que ce mot à la bouche : disruption. Ce qui est ressorti clairement des débats menés au PR Summit est que cette tendance donne à la communication et aux relations publiques une dimension encore plus stratégique".

526 tweets avec le hashtag #BEPR15

Sur les réseaux sociaux aussi, le Belgian PR Summit a tenu ses promesses… et suscité beaucoup de réactions. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

  • Le jour de l’événement, 526 tweets avec le hashtag #BEPR15 ont été publiés sur Twitter.
  • Durant les derniers 28 jours, les tweets publiés par le compte @beprsummit ont généré quelque 17.500 impressions.

Que ce soit sur Twitter ou lors du dîner ayant suivi les débats, la plupart des participants à ce premier Belgian PR Summit se sont d’ores et déjà fixé rendez-vous pour une deuxième édition tout aussi riche en échanges passionnants. Celle-ci aura lieu en 2017, l’objectif des organisateurs étant de faire de cet événement une date incontournable tous les 2 ans.

"Une des conclusions de ce PR Summit est que les professionnels de la Communication Corporate ont tout intérêt à échanger leurs expériences et leurs compétences", explique Thierry Bouckaert. "Ce type d’événement, et une association comme 3C, sont des plateformes indispensables d’échange et de partage".

 

Mathieu Van Overstraeten

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

twitter google+ linkedin


Le débat sur l’importance de la réputation, modéré par Walter Gelens (akkanto), rassemblait Ann Caluwaerts (Telenet), Steve Leroy (AB InBev), Stéphan Salberter (ING) et Cees van Riel (Reputation Institute).


"Enfin un événement sur la com en Belgique", "bravo pour ce beau succès", "merci pour le contenu intéressant", "cela fait plaisir d’écouter des intervenants passionnés", "excellente organisation"… En parcourant le contenu des nombreux tweets postés avec le hashtag #BEPR15, on se rend compte que le ...
twitter google+ linkedin
Le premier Belgian PR Summit a tenu ses promesses… y compris...
Le débat sur l’importance de la réputation, modéré par Walter Gelens (akkanto), rassemblait Ann Caluwaerts (Telenet), Steve Leroy (AB InBev), Stéphan Salberter (ING) et Cees van Riel (Reputation Institute).
22 October 2015 / related articles / reputation management / NL 
22 October 2015 / related articles / reputation management /

Sydney is de stad met de beste reputatie wereldwijd. Score Brussel blijft stabiel, maar stad daalt in ranking

Vandaag maakte het Reputation Institute, waarvan strategisch communicatiebureau akkanto de exclusieve partner is voor België, de resultaten bekend van de City  RepTrak® 2015. Dit is een jaarlijkse studie die de reputatie van 100 steden wereldwijd meet en beoordeelt. Met een score van 72,2 behaalt Brussel de 27ste plaats. Deze score is stabiel ten opzichte van de score in 2014 (72,64), maar in het klassement daalt Brussel van de 13rde (2014) naar de 27ste plaats. Sydney eindigt op de eerste plaats met een score van 79,1, gevolgd door Melbourne en Stockholm. De meting werd uitgevoerd onder een representatieve groep van respondenten in alle G8-landen. Het gaat hier dan ook om de externe perceptie van een stad.

 

De City RepTrak® meet de reputatie van een stad aan de hand van vier indicatoren: vertrouwen, waardering, bewondering en gevoel. Verder worden 13 attributen gemeten, gegroepeerd in 3 dimensies – ‘Advanced Economy’, ‘Effective Government’ en ‘Appealing Environment’. Een reputatiescore van 70 en hoger wordt als ‘sterk’ beschouwd.

 

Walter Gelens, Partner bij akkanto, verklaart: "Het is bemoedigend om te constateren dat de reputatie van Brussel in het buitenland sterk en stabiel blijft. Toch zien we dat door de opkomst van de reputatie van andere steden, Brussel daalt in de globale ranking. Brussel slaagt er dit jaar niet meer in om een aantal vooraanstaande steden zoals Berlijn, Parijs en Amsterdam achter zich te laten. Gezien de stevige concurrentie van andere opkomende steden, is het nu zaak dat Brusselse beleidsmakers actief werken aan niet enkel het stabiel houden, maar ook het bevorderen van de reputatie van hun stad.”

 

De City RepTrak® 2015 werd uitgevoerd van januari tot maart 2015. Inwoners van elk van de G8-landen (Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten) beoordeelden 100 steden. Meer dan 19.000 burgers namen deel aan de studie.

 

Het in Brussel gevestigde onafhankelijke communicatieadviesbureau akkanto combineert strategisch advies met kwaliteitsvolle implementatie. Diensten omvatten een uitgebreide reeks communicatiedisciplines, waaronder reputatiemanagement, interne en externe corporate communicatie, public affairs, city marketing, crisiscommunicatie, mediarelaties, sociale media, coaching en training. akkanto is de exclusieve partner van het Reputation Institute (RI), wereldleider op het gebied van reputatiemetingen. akkanto biedt een unieke begeleiding tijdens alle fases van reputatiemanagement en gebruikt daarbij de gestandaardiseerde meetmethoden van RI, gecombineerd met gespecialiseerde kennis op het gebied van stakeholder management.

 

Voor meer informatie

Walter Gelens

Tel: +32 472 50 50 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marlies Spaans

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Julie Bleeker

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

twitter google+ linkedin




Voor meer informatie

Walter Gelens (NL/FR)

Tel: +32 472 50 50 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marlies Spaans

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Julie Bleeker

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FR 
22 October 2015 / related articles / reputation management /

Sydney est la ville à la meilleure réputation dans le monde. Le score de Bruxelles reste stable, mais la ville recule dans le classement

Le Reputation Institute, dont le bureau de communication stratégique akkanto est le partenaire exclusif en Belgique, a annoncé aujourd’hui les résultats du City RepTrak® 2015. Cette étude mesure et évalue chaque année la réputation de 100 villes à travers le monde. Bruxelles se trouve en 27ème position avec un score de 72,2. Ce score est stable par rapport au score de 2014 (72,64), mais Bruxelles a reculé de la 13ème à la 27ème place dans le classement. Sydney se positionne à la première place avec un score de 79,1, suivi de Melbourne et Stockholm. L’étude est menée auprès d’un échantillon représentatif de répondants issus de tous les pays du G8. Il s’agit donc de la perception d’une ville d’un point de vue externe.

 

Le City RepTrak® mesure la réputation d’une ville sur base des quatre indicateurs que sont la confiance, l’estime, l’admiration et l’impression générale. Treize attributs, regroupés en trois dimensions – ‘Economie Avancée’, ‘Gouvernement Efficace’ et ‘Environnement Attractif’ – sont parallèlement évalués pour chaque ville. Un score de réputation de 70 et plus est considéré comme ‘fort’.

 

Walter Gelens, Partner chez akkanto, explique : « C’est encourageant de constater que la réputation de Bruxelles à l’étranger reste forte et stable. Nous remarquons cependant qu’avec l’amélioration de la réputation d’autres villes, Bruxelles recule dans le classement général. Cette année, Bruxelles ne réussit plus à dépasser un certain nombre de villes importantes comme Berlin, Paris et Amsterdam. Compte tenu de la forte concurrence d’autres villes montantes, il est important que les décideurs bruxellois travaillent activement au maintien de la stabilité, mais également à l’amélioration de la réputation de leur ville ».     

 

L’étude City RepTrak® 2015 a été menée de janvier à mars 2015. Les habitants de chacun des pays du G8 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Russie, Grande-Bretagne et Etats-Unis) ont évalué 100 villes. Plus de 19.000 citoyens ont participé à l’étude.

 

akkanto est un bureau indépendant de conseil en communication, combinant le conseil stratégique à l’implémentation efficace de solutions de qualité. Nos services incluent une gamme complète de services en communication d’entreprise, dont la gestion de la réputation, la communication interne et externes, les affaires publiques, la communication de crise, les relations média, les média sociaux, le coaching et la formation. akkanto est le partenaire exclusif en Belgique du Reputation Institute, leader mondial en matière de conseil en mesure et gestion de la réputation. akkanto offre une approche unique et complète grâce à la combinaison des méthodologies quantitatives du Reputation Institute et de son expertise en matière de gestion des relations avec les parties prenantes.

 

Pour plus d’informations

Walter Gelens

Tel: +32 472 50 50 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marlies Spaans

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Julie Bleeker

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

twitter google+ linkedin




Vandaag maakte het Reputation Institute, waarvan strategisch communicatiebureau akkanto de exclusieve partner is voor België, de resultaten bekend van de City RepTrak® 2015. Dit is een jaarlijkse studie die de reputatie van 100 steden wereldwijd meet en beoordeelt. Met een score van 72,2 behaalt Br...
twitter google+ linkedin
Sydney is de stad met de beste reputatie wereldwijd. Score B...
28 September 2015 / reputation management / crisis communication / FR 
28 September 2015 / reputation management / crisis communication /

"We totally screwed up": une crise de réputation sans précédent dans le secteur automobile

Le Groupe VW est confronté à une crise sans précédent. Alors qu’il jouit d’une excellente réputation (14ème entreprise au monde), arrivera-t-il à la protéger ? Quels sont les réels enjeux de cette crise ?

Thierry Bouckaert, Managing Partner d’akkanto, était l’invité d’Alain Gerlache sur La Première et La Une dans l’émission Les Décodeurs pour en discuter ce dimanche 27 septembre.

Une crise d’une importance et d’une ampleur rarement vue

La nature de cette crise exceptionnelle et son envergure mondiale, en fait un cas d’école qui sera suivi partout dans le monde.

Il s’agit d’une faute – reconnue d’ailleurs par VW – qui a un impact mondial, générant des réactions des consommateurs et des autorités dans un nombre impressionnant de pays. De plus, la crise pourrait avoir des conséquences pour le secteur automobile dans son ensemble, mettant en péril l’avenir du diesel, et même du « Made in Germany ». En témoignent, les nombreuses réactions de personnalités politiques allemandes qui traduisent leurs craintes par rapport à l’impact sur leur économie nationale et la montée au créneau d’Angela Merkel.

Une communication bien gérée dans l’ensemble

Les jours qui ont suivi les révélations du scandale, la communication de VW peut être jugée comme plutôt bonne dans l’ensemble.

Non seulement, l’entreprise a reconnu sa faute mais elle a aussi formellement présenté ses excuses. C’était d’ailleurs la seule option possible et imaginable. Ne pouvant se déclarer elle-même victime de la situation ou essayer d’expliquer ou de relativiser les faits, des excuses étaient la seule stratégie envisageable. D’autant plus que VW a trahi une de ses valeurs fondamentales, la responsabilité sociétale.

Ensuite, l’entreprise a voulu reprendre le contrôle de sa communication en révélant elle-même l’étendue du problème (11 millions de véhicules concernés, alors qu’on mentionnait initialement 500.000 véhicules). Elle a déclaré vouloir coopérer avec les autorités compétentes et communiquer de façon transparente afin de faire la lumière sur ses pratiques trompeuses. VW a également montré une certaine forme d’empathie, somme toute limitée, et a pris la décision d’écarter son CEO qui ne pouvait plus défendre l’entreprise de façon crédible.

Quelle communication maintenant ? Des actions avant tout

Après les premières semaines de crise intense, VW devra cependant poursuivre et intensifier ses efforts et prouver que ces agissements appartiennent au passé. La communication – aussi bien structurée et préparée soit-elle - ne suffira pas. Il faudra prendre des actions, parfois symboliques, avant de pouvoir commencer à développer une stratégie pour reconstruire sa réputation et rediriger sa communication.

Il sera crucial d’intégrer davantage tous les publics internes : employés, réseaux de vente, syndicats. Ce seront les seuls à pouvoir traduire les messages ‘corporate’ de façon crédible envers les consommateurs.

Un suivi intense des médias sociaux et une interprétation de la perception des différents publics locaux seront également indispensables pour choisir les bons axes de communication.

Last but not least : il faudra continuer à se montrer collaboratif avec les autorités et les autres acteurs du secteur automobile. Tous auront intérêt à se serrer les coudes.

D’autres risques en perspective ?

D’autres éléments pourraient encore venir perturber ou du moins compliquer la communication du Groupe VW.

On pourra tout d’abord voir émerger de nouvelles révélations ou de nouvelles critiques que ce soit dans le dossier du fameux logiciel caché ou dans des dossiers annexes, comme les indemnités de départ de l’ancien CEO par exemple. Il n’est pas impossible que des sources anonymes ou lanceurs d’alarme viennent complexifier la communication qui paraît actuellement plus au moins sous contrôle.

Ensuite, de nombreuses autorités ont annoncé des enquêtes, dont les résultats pourraient modifier le cadre législatif. Les ONG qui se sont déjà profilées dans ce domaine n’hésiteront pas d’ailleurs à augmenter la pression.

Et pour finir, il est encore difficile d’évaluer à quel point les consommateurs et citoyens réagiront à moyen ou long terme. Leurs réactions resteront-elles cantonnées à des parodies humoristiques d’anciennes pubs, ou le ton se durcira-t-il ?

Pas qu’un problème de communication ou de réputation

Les défis pour VW restent énormes. Il faut tout d’abord regagner la confiance du consommateur, même si les réelles conséquences commerciales restent à prouver à moyen et long terme. Il faudra aussi collaborer et négocier avec toutes les autorités compétentes, dans presque chaque pays au monde. Un chantier colossal.

Le plus grand défi sera cependant de gérer les conséquences financières, économiques et sociales de cette situation. Lorsqu’on entend les montant cités des amendes potentielles, du coût des rappels des voitures concernés, sans parler de procès qui risquent d’être intentés par des associations de consommateurs ou des clients (« class actions »), on peut conclure que le plus grand risque pour VW est celui-là.

 

Julien Radart

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

twitter google+ linkedin




Le Groupe VW est confronté à une crise sans précédent. Alors qu’il jouit d’une excellente réputation (14ème entreprise au monde), arrivera-t-il à la protéger ? Quels sont les réels enjeux de cette crise ? Thierry Bouckaert, Managing Partner d’akkanto, était l’invité d’Alain Gerlache sur La Première...
twitter google+ linkedin
"We totally screwed up": une crise de réputation sans précéd...
23 September 2015 / digital media / FR 
23 September 2015 / digital media /

5 conseils pour attirer plus de followers sur Twitter

Twitter n’est pas encore le réseau social le plus populaire auprès des entreprises belges, qui lui préfèrent en général Facebook et LinkedIn. Néanmoins, l’oiseau bleu fait petit à petit son nid sur le marché professionnel. Avoir un compte Twitter permet, par exemple, aux entreprises d’améliorer le dialogue avec les consommateurs, de désamorcer rapidement les crises naissantes ou de renforcer l’attachement de leurs employés et clients. Mais comment faire pour attirer l’attention des « twittos » et les amener à devenir des followers ?

1. Faire connaître son @pseudo aussi souvent que possible

Comme le souligne Twitter, la première manière pour une entreprise d’attirer des nouveaux followers est tout simplement de communiquer sur son @pseudo le plus fréquemment possible. Que ce soit sur le site web de l’entreprise, dans les signatures électroniques des employés, dans les présentations PowerPoint ou dans les communications publicitaires, toutes les occasions sont bonnes pour inciter ses interlocuteurs à devenir des followers.

2. Ne pas hésiter à renvoyer plusieurs fois vers le même contenu

La durée de vie d’un tweet est estimée par la société Moz à seulement 18 minutes. Autrement dit, un tweet ne permettra d’attirer aucun follower supplémentaire s’il n’est pas posté au bon moment (il existe de nombreux outils sur le marché pour repérer les jours et les heures les plus adaptés) et surtout s’il n’est pas répété. Il ne faut donc pas hésiter à retweeter plusieurs fois la même information sous différentes formes. Et si possible en variant les genres: ajouter des liens, des images ou des citations, par exemple, est un excellent moyen de susciter l’intérêt de potentiels followers.

3. Ne pas en faire trop… ni trop peu !

Parmi les grands facteurs qui amènent les « twittos » à ne pas (ou plus) suivre le compte Twitter d’une entreprise, il y a d’une part le fait de tweeter trop peu et d’autre part, celui de tweeter trop. C’est surtout lorsqu’un compte poste un grand nombre de tweets en très peu de temps que beaucoup de followers décrochent. Mieux vaut donc trouver un juste milieu.

4. Utiliser les bons hashtags au bon moment

Les hashtags sont un outil particulièrement utile pour attirer de nouveaux followers sur Twitter : en utilisant les bons mots-clés (ceux qui sont « trending », ou ceux liés à une thématique particulière), vous vous assurez de participer à la conversation numérique et étendez l’audience de vos tweets. Du coup, vous touchez de nouveaux followers potentiels. Attention : en matière de hashtags aussi, tout est une question d’équilibre. Evitez donc de multiplier les hashtags (maximum 2 par tweet) et n’inventez pas des hashtags à rallonge (le simple mot #twitter par exemple sera bien plus efficace que #commentattirerplusdefollowerssurtwitter).

5. Renvoyer l’ascenseur à vos followers

Si vous ne faites que tweeter votre propre contenu sans vous intéresser à ce qui vit dans la twittosphère, votre compte risque vite d’être délaissé. C’est pour cette raison qu’il est important d’élargir vos horizons en identifiant les comptes les plus pertinents à suivre et surtout en retweetant régulièrement les posts intéressants publiés par ceux-ci. Vous démontrerez ainsi que vous n’êtes pas uniquement intéressé par votre propre entreprise. Cette ouverture sera appréciée par les « twittos », qui seront dès lors davantage enclins à s’abonner à votre compte.  

 

Mathieu Van Overstraeten

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pour en savoir plus

Besoin d’expertise en médias digitaux? Visitez la page “Digital media” de notre site pour découvrir les services qu’akkanto peut vous offrir.

twitter google+ linkedin




Twitter n’est pas encore le réseau social le plus populaire auprès des entreprises belges, qui lui préfèrent en général Facebook et LinkedIn. Néanmoins, l’oiseau bleu fait petit à petit son nid sur le marché professionnel. Avoir un compte Twitter permet, par exemple, aux entreprises d’améliorer le ...
twitter google+ linkedin
5 conseils pour attirer plus de followers sur Twitter