September

Mondiale journalistiek, vijfde macht of tirannie?

Verandering of ondergang? Als er één sector is waar de vraag acuut rijst, dan is het de pers wel. Het was met “L’Esprit des Lois” dat Montesquieu de grondslag legde voor het befaamde trio van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht – de drie magische krachten die de ingrediënten zouden vormen van het tegengif tegen …