De maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op 28 juli heeft aangekondigd, bevestigen het: de COVID-periode is nog lang niet voorbij en het vooruitzicht op een “terugkeer naar een normale situatie” tegen september is lang niet meer zo zeker. Meer dan ooit staan bedrijven voor een drievoudige uitdaging.

1. Waar draag ik toe bij?

Veel medewerkers willen een betekenis geven aan hun job. Samenwerken aan een gezamenlijk project kan daartoe bijdragen. Door de ‘lockdown’ werden velen sterk geïsoleerd en werd de focus vooral gelegd op wat dringend en nodig was om het bedrijf zoveel mogelijk te beschermen tegen de nefaste gevolgen van deze crisis. Sommige werknemers hebben zich gedurende de crisis verdienstelijk kunnen maken, maar vele anderen hebben toch het nut van hun beroep in vraag gesteld. Hoe kun je, in deze omstandigheden, zorgen voor een nieuwe boost binnen je team, betekenis geven aan ieders taken (zelfs met de fysieke afstand die ons van elkaar scheidt en isoleert) en eenieder deel laten uitmaken van een collectief en mobiliserend project?

2. Samenhorigheid behouden

De samenhorigheid behouden tussen twee werknemersgroepen die totaal verschillende verwachtingen en behoeften hebben: diegenen die fysiek aanwezig moeten zijn en diegenen die van thuis uit kunnen/moeten werken. Het handhaven van solidariteit en wederzijds respect tussen deze twee groepen kan complex zijn. Voor managers bestaat de uitdaging erin om te leren hoe ze vanop afstand leiding kunnen geven, de cohesie binnen hun team kunnen vrijwaren en eenieder voor hun bijdrage aan het gemeenschappelijke project kunnen bedanken en waarderen.

3. De toegevoegde waarde van face-to-face

Sommige bedrijven ondervinden moeilijkheden om hun werknemers terug fysiek naar kantoor te krijgen. Wellicht omdat medewerkers geen meerwaarde zien in hun fysieke aanwezigheid op kantoor en niet bereid zijn om hiervoor gezondheidsrisico’s te nemen voor zichzelf of hun naasten. Toch kunnen bepaalde zaken het best samen op de werkvloer verricht worden. We denken dan bijvoorbeeld aan het uitwerken van een nieuwe strategie, de coördinatie tussen verschillende teams, het oplossen van conflicten, het goed op elkaar afstemmen van teamleden of het verwelkomen van nieuwe medewerkers in de organisatie. Vooral in “agile” bedrijven waar informele contacten en brainstorming sterk aangemoedigd wordt, kan fysiek samenkomen noodzakelijk zijn. De sleutel tot succesvol telewerken is dan ook het identificeren van de “goede redenen” om personeel naar kantoor te laten komen.

Als we willen evolueren naar een “nieuw” of “beter normaal” moeten we antwoorden vinden op deze uitdagingen. Tijdens de eerste golf van de COVID-crisis hebben talrijke initiatieven in verschillende bedrijven het belang aangetoond van het “meten is weten” of het bevragen van medewerkers. Veel bedrijven hebben ingezet op enquêtes om hun personeelsleden te bevragen over hun verwachtingen, hun behoeftes en hun visie voor de toekomst van het bedrijf. Medewerkers waarderen zo’n initiatieven, vullen dergelijke enquêtes massaal in en helpen bovendien om tot creatieve en geschikte oplossingen te komen.

Wil jij ook gaan meten om beter te weten hoe jouw bedrijf zich het beste aanpast aan de uitdagingen van morgen? Heb je hulp nodig bij het opstellen van een enquête? Wil je binnen jouw bedrijf de managers helpen om “remote leaders” te worden, die kunnen luisteren naar de behoeften van hun teamleden, maar ook hun eigen behoeften kunnen uitdrukken in hun nieuwe rol? Of wens je structureel het telewerk te regelen, met behoud van het teamgevoel binnen jouw organisatie?

Onze experts in ‘employee engagement’ staan klaar om jou met raad en daad bij te staan.

Isabel Casteleyn: “De beste manier om in deze “virtuele tijden” in contact te blijven met je medewerkers en een mobiliserend project te (her)bouwen, is hen te bevragen. Aarzel vooral niet! Actief luisteren zorgt ervoor dat je wijzigingen kan doorvoeren die in lijn liggen met de verwachtingen van je medewerkers en dat zij ook ervaren hoe goed er op hun behoeften wordt ingespeeld.”

Diane Vercruysse: “Co-creatie blijft mogelijk, zelfs in tijden van grote onzekerheid veroorzaakt door deze ongeziene crisis en met de meeste van je medewerkers die van thuis uit werken! Wij hebben reeds vele klanten geholpen en hebben al concrete resultaten behaald! Vandaag nog meer dan gisteren is het noodzakelijk om te geloven in de kracht van collectieve intelligentie. Natuurlijk zullen we er op verschillende manieren beroep op moeten doen, maar altijd met hetzelfde doel voor ogen: samen stappen nemen in dezelfde richting.”

Thierry Bouckaert: “Als managing partner van akkanto sta ik voor dezelfde uitdagingen als veel van onze klanten. Wat wij aanraden voor onze klanten passen we ook op onszelf toe. Elke keer als we onze medewerkers bevragen, sta ik vol bewondering te kijken naar de grote maturiteit binnen ons team. Samen hebben we al ongelooflijke dingen kunnen bereiken! Of het nu in volledige lockdown is of in tijden van veel telewerk, de uitdaging blijft om een luisterend oor te hebben voor elkaar.”

Contacteer onze experten: