Er hing een parfum de déjà vu na het overlegcomité van 16 oktober. Telewerken is terug van weggeweest (maar was het echt verdwenen?) en bedrijven en hun medewerkers zien hun hoop op een terugkeer naar de “goede oude tijd” slinken. De tijd, weet u nog, waar we niet enkel via Teams en Zoom in contact waren met elkaar.

Maar zijn we vandaag weer in dezelfde situatie als in maart beland? Verre van, en hier is waarom: dit keer is geen eerste keer. De meeste bedrijven hebben het telewerken met min of meer succes uitgerold. De tweede golf van telewerken zou dus in principe eenvoudiger moeten zijn omdat de procedures reeds aangepast zijn, de medewerkers beter vertrouwd zijn met IT-tools en managers meer ervaring hebben met remote management.

Anderzijds stellen we vast dat meer en meer medewerkers afwezig zijn. Meer mensen testen positief en bedrijven moeten de continuïteit van hun dienstverlening garanderen terwijl ze geconfronteerd worden met meer absenteïsme. We moeten bovendien het hoofd bieden aan een bepaalde moeheid t.a.v. de coronamaatregelen. We stellen vast dat de bevolking het steeds moeilijker vindt om de regels die onze sociale contacten sterk beperken, strikt na te leven. Ook op professioneel vlak, ontstaat er bij sommigen een “Zoommoeheid” terwijl anderen gewoonweg afhaken. Ze voelen zich niet meer nuttig of stellen het functioneren van hun bedrijf in vraag.

Wat doen we hieraan? Een deel van het antwoord ligt bij uw medewerkers. Door je medewerkers te bevragen krijg je een duidelijker beeld van hun motivatie en veerkracht om ook deze tweede golf te doorstaan. Bovendien geeft u het signaal dat u begaan bent met hun welzijn,  zelfs van op afstand. Last but not least, u zal hun creativiteit stimuleren door hen te vragen om hun ideeën en oplossingen te delen.

Bedrijven die tijdens de eerste golf hun personeel hebben bevraagd, hebben interessante inzichten gekregen in het vertrouwen in het management, de crisiscommunicatie en de bezorgdheden van het personeel. Ook vandaag is dit nodig.

Hoe staat uw bedrijf ervoor? Bestaat er voldoende vertrouwen in het management? Zijn uw medewerkers nog gemotiveerd? Krijgen uw (midden)-managers genoeg steun of hebben ze behoefte aan extra training of informatie? Weet u of de berichten die u sinds vrijdag naar uw personeel hebt gestuurd nog steeds gelezen worden? Worden ze in twijfel getrokken of onvoldoende nageleefd? Welke ideeën hebben uw medewerkers om de team spirit in deze moeilijke tijden levend te houden?

Uw medewerkers bevragen zorgt voor een goede en gezonde sfeer en geeft ook een goudmijn aan belangrijke informatie. Het is van belang dat iedereen zijn of haar stem kan laten horen. Vooral nu. Een kleine moeite, een grote return.

 

Interesse in het onderwerp? Onze experten bespreken dit graag verder met u. Aarzel niet om ons te contacteren!

Contacteer onze experten