Sinds het begin van de lockdown zijn interne communicatieverantwoordelijken op zoek naar de juiste woorden. Hoe kan je snel en efficiënt de juiste operationele instructies doorgeven? Hoe leg je best uit aan je werknemers dat ze in economische werkloosheid geplaatst zullen worden en dus dat hun inkomsten zullen dalen? Of integendeel, dat ze deel uitmaken van een essentiële sector en toch moeten voortwerken, ondanks de angst om zelf besmet te raken? Hoe motiveer je je personeel dat voor het eerst moet telewerken? Kan je over iets anders praten dan het coronavirus?

Nadat je gecommuniceerd hebt over de veiligheidsmaatregelen, de praktische modaliteiten en de economische gevolgen, is het belangrijk jezelf en je medewerkers de volgende vragen te stellen:

  • De inhoud van je communicatie

Is datgene waarover jij communiceert ook wat het belangrijkst is voor je medewerkers? Heb je hun vragen beantwoord? Wat vinden zij van de maatregelen die je genomen hebt?

  • De toon van je communicatie

Zijn je boodschappen duidelijk en ondubbelzinnig? Doet er geen onjuiste of misbegrepen informatie de ronde? Moet je heel empathisch communiceren, of net heel feitelijk? Met affiches of een videoboodschap van de CEO?

  • De efficiëntie van je communicatiekanalen

Bereik je je medewerkers met je boodschappen? Op welke manier worden ze het liefst geïnformeerd? Hoe belangrijk is de rol van het management in de communicatie, zeker op afstand?

  • De motivatie en het engagement van je medewerkers

Hoe voelen je medewerkers zich? Hoe beleven ze het telewerken op grote schaal? Of de nieuwe manier van werken op hun site? Zijn ze bang voor hun toekomst en die van hun bedrijf?

  • De betrokkenheid van directie en middle management in het delen van informatie

Hebben directieleden het woord al genomen? Vervult het middle management zijn essentiële rol als doorgever van de informatie? Gebruiken ze de juiste toon? Help je je managers bij het communiceren naar hun teams op de juiste manier?

De antwoorden op al deze vragen zullen je een beter zicht geven op de impact van je huidige communicatie en meteen ook laten zien waar je eventueel moet bijsturen. De lessen die je nu trekt zullen ook nuttig zijn voor wanneer je het werk kan hervatten, eens de omstandigheden dat toelaten. Bovendien is het bevragen van je personeel over deze onderwerpen ook een manier om hen te laten zien dat je met hen begaan bent.

Een efficiënte interne communicatie zal je helpen om je troepen gemotiveerd en geëngageerd te houden, en de band tussen uw verschillende teams te versterken, ondanks de fysieke afstand. Je zal nog meer voorbereid zijn voor wanneer de lockdown opgeheven zal worden.

Wil je hierover met ons van gedachten wisselen? Contacteer vrijblijvend onze Virtual helpdesk!