RepTrak 2019: Reputatiescores nemen wereldwijd en in België terug toe

De publicatie van de Reputation Institute’s RepTrak®, de jaarlijkse ranglijst van de meest gerenommeerde bedrijven ter wereld en in België, waarvan akkanto de exclusieve partner in België is, is het uitgelegen moment om de huidige reputatietrends onder de loep te nemen. Na een periode van vertrouwenscrisissen bij bedrijven is er in 2019 sprake van een licht positieve trend met toenemende reputatiescores van gemiddeld 1 punt wereldwijd en gemiddeld 2,1 punten in België.

In België zorgen de (vooral financiële) prestaties van onze bedrijven voor een lichte stijging, terwijl de impact van de gepercipieerde innovatie op de reputatiescore daarentegen aanzienlijk lager ligt. Terwijl vorig jaar producten & diensten en ethiek nog drijfveren waren met grote impact op de reputatiescores, stellen we in 2019 een groter evenwicht vast tussen de zeven elementen (werkomgeving, burgerschap, innovatie, governance, leiderschap, producten & diensten en prestaties) die de reputatie bepalen.

©

Rolex en Colruyt nog steeds leiders

Rolex op wereldniveau en Colruyt op Belgisch niveau staan nog steeds op kop. De eerstgenoemde voor het derde jaar op rij, Colruyt al voor het achtste jaar op rij. Waarom heeft het grote publiek zo’n groot vertrouwen in hen? Bij nader inzien hebben deze bedrijven een volledige en systematische aanpak van alle drijfveren van hun reputatie ondernomen, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Men zou dus kunnen denken dat hetzelfde recept voor alle bedrijven kan werken? Dat is helaas niet het geval. Voor elk bedrijf moet rekening worden gehouden met verschillende factoren: het land waarin ze opereren, de sector, de impact van de drijfveren van de reputatie en de verwachtingen van hun stakeholders. Deze kunnen van jaar tot jaar variëren, vandaar ook het belang van het voortdurend opvolgen en meten van uw reputatie.

Als we bijvoorbeeld kijken naar de resultaten van 2019 in België, dan zijn de 3 elementen die de reputatie van bedrijven in de financiële sector het meest hebben beïnvloed: de financiële prestaties, de innovatie en het bestuur. Voor de retail sector gaat het eerder om hun producten en diensten, de werkomgeving en de governance (het bestuur). Als we kijken naar de resultaten door de ogen van millennials, blijft enkel Colruyt op de ranglijst staan, en verandert niet enkel de volgorde maar verschijnen er ook andere bedrijven in de ranglijst.

Naast de resultaten waarvan we hier een beknopte samenvatting hebben meegeven, konden de aanwezige leden van het Reputation Instituut in België op ons Reputatie evenement ook kennismaken met de best practices op het vlak van reputatiebeheer van twee belangrijke bedrijven: Proximus en AG Insurance.

CEOs hebben het goed begrepen: het beheer van hun bedrijfsreputatie is een transversale kwestie die veel verder gaat dan communicatieacties. Een aanpak op maat is vereist en moet voortdurend worden aangepast.

Ontdek hier de belangrijkste resultaten van de RepTrak 2019

 

Stephan Salberter
stephan.salberter@akkanto.com