Bij akkanto hebben we besloten om de grote coalitie te ondersteunen die dinsdag 5 februari voorgesteld werd om een ambitieus klimaatbeleid in België te eisen.

De inzet voor het klimaat maakt reeds deel uit van het dagelijkse leven bij akkanto. Eind 2016 hebben we het handvest voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ondertekend dat door The Shift in België gepromoot werd.  Het ondertekenen van het handvest is geen dode letter gebleven: sindsdien hebben we brainstormingssessies gehouden met al onze medewerkers om maatregelen, groot of klein, te identificeren om ons engagement voor de planeet concreet vorm te geven. Enkele voorbeelden: de koffiemachines met capsules zijn vervangen door machines met bonen; we kiezen voor water en frisdranken uit glazen flessen; individuele tellers voor de printers en kopieermachines en een “Paperless” campagne hebben ervoor gezorgd dat het aantal afgedrukte pagina’s met 46% verminderd is tussen 2017 en 2018; de kantoorruimte is kleiner geworden en geoptimaliseerd dankzij een nieuw intern systeem van coworking; thuiswerken en videoconferenties worden aangemoedigd om het aantal verplaatsingen te beperken; we ondersteunen maatschappelijke initiatieven door pro bono onze diensten aan te bieden…  De lijst is lang!

©

Sign for my Future is een nieuwe gelegenheid voor ons om na te denken, te overleggen, nieuwe initiatieven op te starten, en ons gedrag te veranderen, zowel individueel als collectief.  In de komende dagen gaan wij onze brainstormingssessies verderzetten, nieuwe initiatieven identificeren om op die manier, binnen onze mogelijkheden, bij te dragen aan een betere planeet. Uiteraard moet dit soort initiatieven ondersteund worden door een sterk en coherent klimaatbeleid. Vandaar ook onze oproep aan de politieke wereld om verder te kijken dan kosten en beperkingen en om deze klimaatbeweging te zien als een kans om meer welvaart en welzijn te creëren voor iedereen.

 

Sociaal engagement komt reputatie ten goede

Laten we eerlijk zijn: onze klimaatactie is niet helemaal zonder eigenbelang. En hetzelfde geldt ongetwijfeld voor de erg talrijke deelnemende bedrijfsleiders…. Het Reputation Institute, onze internationale partner die de reputatie van bedrijven in de hele wereld meet, heeft namelijk vastgesteld dat de laatste jaren de maatschappelijke dimensies steeds belangrijk worden voor de reputatie van bedrijven. Met andere woorden, hoe meer een bedrijf transparant, maatschappelijk geëngageerd en actief voor het welzijn van haar werknemers en de maatschappij in het algemeen is, hoe meer klanten geneigd zijn haar producten te kopen, hoe trouwer haar werknemers zijn, hoe meer vertrouwen de investeerders hebben….   De “maatschappelijk verantwoorde” bedrijven krijgen, tot op een bepaald punt, meer publieke steun wanneer ze geconfronteerd worden met een crisis, en zijn “aantrekkelijker” voor potentiële werknemers.  Een CEO die zich engageert voor het klimaat doet dat dus niet enkel voor de toekomst van de planeet maar eveneens voor de toekomst van zijn bedrijf.

 

Thierry Bouckaert
thierry.bouckaert@akkanto.com