financial communication

In de moderne bedrijfsomgeving wordt de waarde van een organisatie bepaald door een complexe interactie tussen financiële markten en de bredere maatschappelijke context waarbinnen zij haar activiteiten verricht. akkanto gelooft daarom in een geïntegreerde benadering van financiële communicatie, met het visier op twee invalshoeken: winstgevendheid en maatschappelijke meerwaarde.

Organisaties worden vandaag geconfronteerd met twee verantwoordelijkheden die steeds nauwer met elkaar verbonden zijn:  winstgevend zijn en bijdragen aan een positieve maatschappelijke ontwikkeling omheen hun activiteiten. De echte waarde van een organisatie zit dan ook in haar capaciteit om zowel economische als maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, en een goede verstandhouding te bewerkstelligen met al haar belanghebbenden.
Deze toegenomen complexiteit van het beheren van hun eigen waardeperceptie, heeft de manier waarop organisaties deze waarde moeten definiëren en communiceren verandert. Dit vergt een fundamenteel nieuwe strategische benadering van financiële communicatie. akkanto biedt daarom, vanuit twee invalshoeken, een geïntegreerde en heldere aanpak voor het communiceren van de financiële sterkte, strategische visie en bedrijfswaarde van haar klanten.
Met een expliciete focus op transactiemomenten, ondersteunt akkanto betrokken organisaties bij het bevorderen van hun maatschappelijke en financiële waardering, om het nodige vertrouwen op te bouwen bij investeerders en andere stakeholders. akkanto navigeert cliënten betrokken in fusies en overnames, een beursgang of andere kapitaalsverhogingen, doorheen het Belgische maatschappelijke landschap: voor, tijdens en na de transactie.

Waar we u in kunnen ondersteunen:

  • Analyseren van de algemene en organisatiespecifieke economische en maatschappelijke context en uitdagingen die een impact kunnen hebben op het verloop van een transactie, alsook het evalueren van alle communicatieuitdagingen en –opportuniteiten.
  • Identificeren, evalueren en mobiliseren van belangrijke en invloedrijke stakeholders, om te verzekeren dat de strategische- en bedrijfsvisie van een organisatie doelgericht en helder wordt overgebracht.
  • Ontwikkelen van een overkoepelende strategie en gerichte stakeholdermanagement- en actieplannen, om de tastbare en minder tastbare troeven van een organisatie te beheren en te communiceren.
  • Creëren van een coherente en krachtige algemene verhaallijn en het bepalen van de juiste boodschap voor de juiste stakeholders op het juiste moment.
  • Ontwikkelen van creatieve financiële en niet-financiële communicatie- en rapporteringsstrategieën.
  • Beheren van crisissen en anticiperen van potentiële moeilijke onderwerpen om van een crisis een opportuniteit te maken
  • Dagdagelijkse ondersteuning bij financiële communicatie.

Contactpersoon

Thierry Bouckaert
Independent Senior Advisor
Thierry.Bouckaert@akkanto.com