Met een intelligente en gerichte strategie kan u ervoor zorgen dat uw stem gehoord wordt in het maatschappelijke en politieke debat en dat  er een gunstige beleidsomgeving ontstaat voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen. akkanto kan u hierbij helpen.

akkanto adviseert en begeleidt u bij het uitwerken en implementeren van een doeltreffende public affairs-strategie.

We houden de vinger aan de pols van de politieke, economische en maatschappelijke omgeving waarin u actief bent. We identificeren de bedreigingen en de opportuniteiten en analyseren de standpunten van relevante stakeholders en hun potentiële impact. We bouwen een wervend en coherent verhaal, op basis van relevante argumenten. Hiermee kan u overtuigend en geloofwaardig aan het maatschappelijke debat deelnemen. We werken een strategie uit en ontwikkelen een actieplan dat erop gericht is stakeholders te sensibiliseren voor een bepaalde problematiek, te informeren over uw standpunten en te overtuigen van de maatschappelijke meerwaarde van de door u aangereikte oplossingen.

Onze consultants beschikken over een uitgebreide ervaring met nationale en regionale beleidsinstellingen en beheersen als geen ander de geschreven en ongeschreven regels van de Belgische besluitvorming.

Waar we u in kunnen ondersteunen:

  • Identificatie van stakeholders (mapping)
  • Politieke monitoring en analyse van de beleidsomgeving (monitoring)
  • Standpuntbepaling: redactie van position papers, memoranda, factsheets… (messaging)
  • Uitwerken van een gerichte strategie & actieplan (mindsetting)
  • Public Affairs trainings & workshops (mentoring)
  • Management van federaties en coalities

Contactpersonen

Bjorn Andries
Partner
bjorn.andries@akkanto.com

Emily Hoyos
Independent Senior Advisor
emily.hoyos@akkanto.com